ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ- COPCO -ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΤΙΜΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙΩΝ,FUJITSU,LG,INVENTOR,SENDO,MIDEA,DAIKIS,CARIER κ.α.